ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η δράση της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Α.Ε εντοπίζεται κυρίως στο χώρο της παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας..

Οι προσφερόμενες λύσεις και υπηρεσίες καλύπτουν:
Οι παραπάνω εφαρμογές σχεδιάζονται, αναπτύσσονται, ελέγχονται, προσαρμόζονται, συντηρούνται και υποστηρίζονται από εξειδικευμένους και υψηλά καταρτισμένους μηχανικούς. Οι λύσεις που παρέχονται, το λογισμικό που αναπτύσσεται και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται προσαρμόζονται στις ειδικές ανάγκες κάθε πελάτη, προκειμένου να βελτιστοποιείται η απόδοση και να μεγιστοποιείται το όφελος από την εισαγωγή και ενσωμάτωση των νέων υπηρεσιών, στις διαδικασίες και μοναδικές συνθήκες λειτουργίας κάθε επιχείρησης:

Η διαδικασία των απογραφών είναι μία απο τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης μιάς επιχείρησης. Δεν υπάρχει επιχείρηση που να μη δίνει τη μέγιστη προσοχή στην καταμέτρηση των χρημάτων που διαθέτει.

Το να κρατάει κανείς το ταμείο του τακτοποιημένο, καθώς και το να έχει κάθε στιγμή σαφή εικόνα των διαθεσίμων του, αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, πάρα πολλές επιχειρήσεις στην πραγματικότητα έχουν ελλιπή εικόνα του πραγματικών ποσών που διαθέτουν.

Τα αποθηκευμένα εμπορεύματα είναι οργανικό κομμάτι του κεφαλαίου μιας επιχείρησης. Το να μην ξέρεις τι έχεις στην αποθήκη σου σημαίνει στην πραγματικότητα ότι δεν ξέρεις πόσα χρήματα έχεις στο ταμείο σου.
 

Η Aπογραφή Α.Ε. έρχεται να δώσει τέρμα στις πλημμελείς απογραφές εμπορευμάτων. Με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, καθώς και με εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, αναλαμβάνει τη διεξαγωγή των απογραφών σας γρήγορα, υπεύθυνα και, προπάντων, με ακρίβεια.  >>>

Κεντρικά, Αθήνα:Όθωνος 42 17234, Δάφνη Τηλ:210 9028178, Fax: 210 9028178